שילוב נכון של עיצוב אל מול הנדסת הפיתוח ע"י בחירת הטכנולוגיה המתאימה לפיתוח עפ"י אופי, צורכי הלקוח, והתאמה לכל הדפדפנים המובילים ומגוון רחב של מכשירים ניידים.